fbpx

Bao bì Make Up

Vỏ Cushion tròn hồng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm make up như: Cushion, CC Cream, BB Cream...

Vỏ Cushion đen – trắng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm make up như: Cushion, CC Cream, BB Cream...

Vỏ Cushion cao cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm make up như: Cushion, CC Cream, BB Cream...

Vỏ Cushion vuông hồng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm make up như: Cushion, CC Cream, BB Cream...

Vỏ Cushion tròn

Chuyên dùng đựng các sản phẩm make up như: Cushion, CC Cream, BB Cream...

Vỏ Cushion mạ vàng cao cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm make up như: Cushion, CC Cream, BB Cream...

Xem tất cả (6) sản phẩm

Bao bì Son Môi

Vỏ son vuông đen trắng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm son môi như: Son thỏi, Son thạch, son kem...

Vỏ son vuông mạ vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm son môi như: Son thỏi, Son thạch, son kem...

Vỏ son kem vuông cao cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm son môi như: Son thỏi, Son thạch, son kem...

Vỏ son thỏi mạ vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm son môi như: Son thỏi, Son thạch, son kem...

Vỏ son vuông trắng viền vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm son môi như: Son thỏi, Son thạch, son kem...

Vỏ son kem tròn hồng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm son môi như: Son thỏi, Son thạch, son kem...

Xem tất cả (6) sản phẩm

Bộ set chai lọ mỹ phẩm

Bộ chai lọ Acrylic đen

Chuyên dùng đựng các bộ sản phẩm mỹ phẩm như: Bộ chăm sóc da cho face, bộ body...

Bộ chai lọ nắp gỗ cao cấp

Chuyên dùng đựng các bộ sản phẩm mỹ phẩm như: Bộ chăm sóc da cho face, bộ body...

Bộ chai lọ Acrylic mạ vàng

Chuyên dùng đựng các bộ sản phẩm mỹ phẩm như: Bộ chăm sóc da cho face, bộ body...

Bộ chai lọ ngọc trai

Chuyên dùng đựng các bộ sản phẩm mỹ phẩm như: Bộ chăm sóc da cho face, bộ body...

Bộ chai lọ đĩa bay mạ vàng

Chuyên dùng đựng các bộ sản phẩm mỹ phẩm như: Bộ chăm sóc da cho face, bộ body...

bộ-set-chai-lọ-mỹ-phẩm

Bộ chai lọ hoa văn cao cấp

Chuyên dùng đựng các bộ sản phẩm mỹ phẩm như: Bộ chăm sóc da cho face, bộ body...

Xem tất cả (7) sản phẩm

Bao bì Face

hũ-kem-face-acrylic-trắng

Hũ kem Face Acrylic trắng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc da như: Kem dưỡng ẩm, kem face ngày, kem face đêm...

hũ-kem-face-hoa-văn-cao-cấp

Hũ kem Face hoa văn cao cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc da như: Kem dưỡng ẩm, kem face ngày, kem face đêm...

hũ-kem-face-acrylic-vàng

Hũ kem Face Acrylic vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc da như: Kem dưỡng ẩm, kem face ngày, kem face đêm...

hũ-kem-face-nắp-xi-vàng

Hũ Kem Face Nắp Xi Vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc da như: kem dưỡng ẩm, kem face ngày, kem face đêm

hũ-kem-face-xi-vàng-cao-cấp

Hũ Kem Face Xi Vàng Cao Cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc da như: kem dưỡng ẩm, kem face ngày, kem face đêm

hũ-kem-hoa-văn-cao-cấp-xi-vàng

Hũ kem Face hoa văn cao cấp xi vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc da như: kem dưỡng ẩm, kem face ngày, kem face đêm

Xem tất cả (6) sản phẩm

Bao bì Body

hũ-kem-body-acrylic-ngọc-trai

Hũ Kem Body Acrylic Ngọc Trai

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc Body như: Body Make Up, Body ToFu, Body Phân Tử nước, Body Lotion…

hũ-kem-body-trắng

Hũ Kem Body Trắng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc Body như: Body Make Up, Body ToFu, Body Phân Tử nước, Body Lotion…

hũ-kem-body-acrylic-vàng-đồng

Hũ Kem Body Acrylic Vàng Đồng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc Body như: Body Make Up, Body ToFu, Body Phân Tử nước, Body Lotion…

hũ-kem-body-acrylic-xi-nắp-vàng

Hũ Kem Body Acrylic Xi Nắp Vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc Body như: Body Make Up, Body ToFu, Body Phân Tử nước, Body Lotion…

hũ-kem-body-acrylic-đen-trắng

Hũ Kem Body Acrylic Đen/ Trắng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc Body như: Body Make Up, Body ToFu, Body Phân Tử nước, Body Lotion…

hu-kem-body-acrylic-xi-vien

Hũ Kem Body Acrylic Xi Viền

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc Body như: Body Make Up, Body ToFu, Body Phân Tử nước, Body Lotion…

Xem tất cả (6) sản phẩm

Bao bì dầu gội sữa tắm

chai-vòi-ấn-nâu-thân-tròn

Chai vòi ấn nâu thân tròn

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc tóc như: Dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem Lotion…

chai-vòi-phun-sương-nhám

Chai vòi phun sương nhám

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc tóc như: Dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem Lotion…

chai-vòi-ấn-thân-trắng

Chai vòi ấn thân trắng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc tóc như: Dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem Lotion…

chai-vòi-phun-sương-xi-vàng

Chai vòi phun sương xi vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc tóc như: Dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem Lotion…

chai-vòi-ấn-thân-trắng-nắp-gỗ

Chai vòi ấn thân trắng nắp gỗ

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc tóc như: Dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem Lotion…

chai-vòi-ấn-nắp-gỗ-thân-nhám

Chai vòi ấn nắp gỗ thân nhám

Chuyên dùng đựng các sản phẩm chăm sóc tóc như: Dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem Lotion…

Xem tất cả (6) sản phẩm

Bao bì chai Serum - Tinh chất

chai-serum-nâu-nhám

Chai Serum nâu nhám

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Serum, tinh chất, dầu…

chai-seum-xi-vàng

Chai Serum xi vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Serum, tinh chất, dầu…

chai-serum-xi-vàng-cao-cấp

Chai Serum xi vàng cao cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Serum, tinh chất, dầu…

chai-serum-nâu-xanh-vai-ngang

Chai Serum nâu xanh vai ngang

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Serum, tinh chất, dầu…

chai-serum-ống-bóp-xi-cao-cấp

Chai Serum ống bóp xi cao cấp

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Serum, tinh chất, dầu…

chai-serum-ống-bóp-thân-nhám

Chai Serum ống bóp thân nhám

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Serum, tinh chất, dầu…

Xem tất cả (7) sản phẩm

Bao bì Tube

Tube nhựa trắng bóng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, kem chống nắng…

Tube nắp xi bạc

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, kem chống nắng…

Tube đầu nhỏ mạ vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, kem chống nắng…

Tube trắng mạ vàng

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, kem chống nắng…

Tube nhựa đen thân nhám

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, kem chống nắng…

Tube đặt sản xuất theo thiết kế

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Sữa rửa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, kem chống nắng…

Xem tất cả (7) sản phẩm

Bao bì túi nhôm

Túi nhôm mặt nạ thiết kế

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Mặt nạ, túi kem tắm trắng, tẩy tế bào chết…

Túi nhôm mặt nạ thiết kế

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Mặt nạ, túi kem tắm trắng, tẩy tế bào chết…

Túi nhôm đáy cứng zip

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Mặt nạ, túi kem tắm trắng, tẩy tế bào chết…

Túi nhôm mặt nạ thiết kế

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Mặt nạ, túi kem tắm trắng, tẩy tế bào chết…

Túi nhôm mặt nạ ghép giấy

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Mặt nạ, túi kem tắm trắng, tẩy tế bào chết…

Túi nhôm đáy cứng có vòi

Chuyên dùng đựng các sản phẩm như: Mặt nạ, túi kem tắm trắng, tẩy tế bào chết…

Xem tất cả (6) sản phẩm

BAO BÌ CHAI LỌ MỸ PHẨM

 

Bao bì chai lọ mỹ phẩm là tổng hợp giữa nhiều dòng sản phẩm bao bì chai lọ đa dạng như:.bao bì Face, bao bì Body, bao bì Serum, bao bì túi nhôm,… Bao bì mỹ phẩm có đầy đủ kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, thể tích và kích thước với mức giá và chi phí phù hợp.cho khách hàng, doanh nghiệp.

Tại Zencos quý khách hàng có thể tìm được các loại bao bì, chai lọ mỹ phẩm đa dạng từ chất liệu, mẫu mã đến giá cả, cập nhật liên tục những thiết kế Hot nhất trên thị trường mỹ phẩm hiện nay.

I. BAO BÌ CHAI LỌ ĐỰNG MỸ PHẨM NHƯ THẾ NÀO LÀ PHÙ HỢP ?

Bao bì chính là vật dụng trực tiếp dùng để chứa đựng mỹ phẩm,.ngoài mục đích khiến cho sản phẩm trở nên nổi bật trong mắt người tiêu dùng,.bao bì còn có một tác dụng nữa là bảo vệ nguyên vẹn chất lượng sản phẩm.trong quá trình vận chuyển sản phẩm.

Nếu như chất lượng sản phẩm của bạn rất tốt,.nhưng bao bì, chai lọ sơ sài sẽ khiến sản phẩm của bạn mất điểm trong mắt người tiêu dùng

Nhiều khách hàng rất chuộng hình thức bên ngoài sản phẩm và quyết định mua sản phẩm do thiết kế hộp và hình dạng chai lọ bắt mắt,.độc đáo, lôi cuốn thị giác của người tiêu dùng. Nếu hình thức bên ngoài của sản phẩm khá sơ sài thì sẽ khiến cho người dùng cảm thấy không tin tưởng và hứng thú. Cho nên việc đầu tư vào chai lọ,.hình thức là việc hết sức quan trọng, nhất là trong các lĩnh vực làm đẹp như mỹ phẩm,.thể hiện sự khác biệt rõ rệt và đẳng cấp thương hiệu sản phẩm.

II. SỰ ĐA DẠNG VỀ MẪU MÃ VÀ CHẤT LIỆU

Thị trường chai lọ hiện nay khá đa dạng và phong phú từ mẫu mã, xuất xứ, chất liệu,.kiểu dáng,…. phù hợp với xu thế và sự phát triển của thị trường mỹ phẩm hiện nay. Nếu trước đây những mẫu chai lọ mỹ phẩm chỉ đơn giản là vật dùng để chứa đựng mỹ phẩm thì ngày nay,.chai lọ mỹ phẩm đã bắt đầu đa dạng phong phú hơn về kiểu dáng và chức năng.

Đơn giản có thể thấy các loại sửa rửa mặt,.chai lọ trước đây được thiết kế ở dạng tuýp quen thuộc.thì ngày nay chúng đã được con người nghiên cứu và phát minh ra.những mẫu tiện lợi và tăng sự trải nghiệm.cho người dùng hơn. Thay vì sử dụng chai lọ chất liệu nhựa dẻo thì người ta đả chuyển sang.sử dụng chai lọ cứng cáp.và sang trọng hơn, màu sắc đa dạng và phong phú cho khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Chính vì sự đa dạng và phong phú này mà khi lựa chọn bao bì mỹ phẩm cho thương hiệu của mình, mọi người đều phải cẩn thận và tìm hiểu kĩ càng trước khi lựa chọn một mẫu phù hợp nhất. Sau đây để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về độ đa dạng của các dòng chai lọ và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một mẫu phù hợp thì Zencos sẽ giới thiệu về những dòng chai lọ nổi bật được sử dụng trong mỹ phẩm.

Nhiều người chỉ quan tâm đến kiểu dáng, thiết kế của chai lọ mỹ phẩm.mà không quan tâm nhiều đến chất liệu sản xuất ra nó như thế nào. Đây là một điều hết sức sai lầm vì chất liệu chai lọ là một yếu tố có thể quyết định.đến việc bảo quản sản phẩm bên trong. Khi lựa chọn chai lọ thì khách hàng cần quan tâm đến chất liệu của nó,.phải đảm bảo an toàn và phù hợp với đặc điểm của từng loại mỹ phẩm.

Chất liệu chai lọ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến độ sặc nét.và màu in khi in chữ hoặc hình ảnh, logo lên chai lọ,.nó quyết định khá nhiều đến chất lượng bảo quản bên trong và vẻ đẹp bên ngoài của sản phẩm.

Hãy tận dụng cơ hội hợp tác với zencos việt nam

Đăng ký đặt hàng ngay!